Perhe

Holhousyhteiskunnan aika on ohi. Kyllä perheet itse tietävät mikä heille on parasta. Vai tietävätkö? Usein tiedämme, mutta joskus elämän käänteet ja yllätyksellisyys aiheuttavat tilanteen, jossa tuntuu, ettemme yksin jaksa. Silloin ei auta luennot vastuusta ja tsemppaamisesta, vaan selkeä tuki, niin taloudellisesti kuin henkisesti. Ja apua on saatava silloin, kun on hätä ja tarve. Syyllistäminen on syvältä.

Kaikki tiedämme, kuinka 90-luvun lama johti politiikkaan, jossa pienituloisilta perheiltä leikattiin etuuksia ja tukia, eikä näitä leikkauksia ole koskaan palautettu niitä tarvitseville, vaikka kansantaloutemme kasvoi lähes kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti. Tämä on suomalaisen perhepolitiikan oikeusmurha. Lasten ja nuorten ongelmien juuret eivät ole geeniperimää, vaan huonon politiikan seurausta. Tyhjästä on paha nyhjäistä.

Perheet! Minulla on teille viesti.

 • Teen työtä sen eteen, että perheitä tuetaan monitasoisesti.
 • Luodaan perhepalveluita, jotka ovat kaikkien saatavilla.
 • Vahvistetaan vanhempien valinnan mahdollisuuksia lastenhoidossa ja huolehditaan siitä, että päivähoidon henkilöstömitoitukset ovat riittävät. 
 • Pidetään lasten päivähoidon tuki riittävällä tasolla, jotta se rohkaisee lasten kotona hoitamista niille, joille se on mahdollista.
 • Teen työtä lasten turvallisen koulupäivän eteen. Määrärahoja kouluavustajien, kuraattoreiden ja koulupsykologien palkkaamiseen on lisättävä.

Tähän Suomella on varaa.

Minun lupaukseni

Suomi on 2019 sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, yrittäjäystävällisempi, turvallisempi ja kokonaisveroaste on keventynyt.

 1. Peruspalvelut kuntoon, uusi välittämisen kulttuuri
 2. Perusturvan nostaminen kohtuulliselle tasolle.
 3. Terveyspalveluiden saatavuus paranee.
 4. Kokonaisveroaste on laskeva ja ostovoima nouseva.
 5. Työllistymisen esteitä on poistettu.
 6. Alle 25 -vuotiaiden työllistyminen paranee.
 7. Pyörät pyörimään: Valtio perustaa ”Infra Oy:n” suurien kansallisten investointien käynnistämiseen: Tieverkon ja siltojen parantaminen, ratahankkeiden toteus. Työtä syntyy ympäri Suomea.

Lue lisää >>