Kristityn ääni

Näkemyksiä yhteiskunnasta ja ihmisen vastuusta.

 • Etusivu
  Etusivu Täältä löydät kaikki sivuston blogiartikkelit.
 • Tunnisteet
  Tunnisteet Näyttää listan tämän blogin tunnisteista.
 • Kirjaudu
  Kirjaudu Kirjautumislomake

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/anterola/public_html/components/com_easyblog/views/categories/view.html.php on line 306

Kirjoitukset

Puhe 2.6.2015 Eduskunta - hallitusohjelma

Arvoisa puhemies, pääministeri, hyvä hallitus

Lämpimät onnittelut uudelle hallitukselle ja runsasta Taivaan Isän siunausta ja viisautta uuteen vaativaan tehtäväänne.

Ole huolella lukenut hallitusohjelman linjauksia ja pidän sen lähestymiskulmasta Suomen nykytilaan ja moniin ongelmiin tarttumisesta. Siinä on uudistava ote ja se pyrkii erityisesti julkisen sektorin toimintatapojen tarkasteluun: miten voisimme kustannuksia karsimalla tuottaa palveluja paremmin ja oikea-aikaisesti.

Hallitusohjelman parasta antia on sen yrittäjyyttä koskeva osa, jossa on monia hyviä ja kannatettavia toimia, ne ovat kuin suoraan Kristillisdemokraattien vaalien yrittäjäohjelmasta.

Siinä on hyvä investointiosa, joka keskittyy teiden ja ratojen rakentamiseen ja korjaamiseen.

Siinä lähdetään purkamaan byrokratiaa ja sääntelyä.

Siinä lähdetään rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja tuottaa palveluja.

Nuorisotakuuta jatketaan ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Hyvä niin.

Arvoisa puhemies

Juha Sipilän ensimmäisen hallituksen, hallitusohjelmaan kohdistui paljon odotuksia ja toiveita paremmasta tulevaisuudesta.

Odotusarvo oli, kaiken sen keskustelun jälkeen, mitä oli julkisuuteen tullut Suomen uudesta noususta, että tämä hallitusohjelma antaa siihen nousuun eväät.

Tiesimme, ja olimme valmistautuneet siihen, että leikkauksia on luvassa, ja kestävyysvajetalkoot ovat edessä, mutta emme osanneet odottaa, leikkauksien kohdistuvan voimakkaimmin juuri pienituloisiin, yksinhuoltaja perheisiin, eläkeläisiin, pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin. Varsinkin, kun juuri ylempi keskiluokka oli etukäteen erilaisissa tutkimuksissa ilmaissut selvästi, että he ovat valmiita kantamaan näissä yhteiskuntatalkoissa suuremman vastuun.

Arvoisa puhemies

Hallituksen ei tule ajatella, ettemmekö kaikki haluaisi olla näissä talkoissa mukana. Kyllä ja kyllä, me haluamme, me olemme mukana pelastamassa Suomea. Kysymys on kuitenkin, millä tavalla ja millä hinnalla, kenen kustannuksella ja kenen kantokyvyllä?

Monet johtavat poliitikot ja asiantuntijat ovat todenneet, että viime laman leikkaukset perheiltä ja pienituloisilta ja opiskelijoilta, olivat suuria virheitä, sillä niiden leikkauksien laskua maksetaan yhä edelleen.

Nyt näyttää siltä, että Sipilän hallitus valitsee saman tien ja tekee samat virheet uudestaan. Erittäin paheksuttavaksi tämän tekee se, että juuri ne poliitikot, jotka ovat edellisen laman leikkaajia kuuluvasti moittineet, nyt toteuttavat nyt samat leikkaukset. Onko tosiaan niin, ettei tällä hallituksella ole muistia ja sydäntä ollenkaan?

Onko tosiaan niin, ettei mitään muuta vaihtoehtoa Suomen nostamiseksi ole, kuin kaikkein pienituloisimpien ja sairaiden kukkaron tyhjentäminen? Tätä en toivoisi.

Jos tämä ohjelma toteutuu tällaisenaan niin:

 • Perusturva heikkenee
 • Sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy
 • Eikä oikeudenmukaisuus vastuunkannossa toteudu.

Arvoisa puhemies

Esimerkiksi, kun ohjelma linjaa kuntien harkinnanvaraisuuden nostamista palveluiden järjestämisessä ja sääntelyn ja normien poistamista, niin tämä saattaa avata oven sille, että kunnat tulevat rahapulassa karsimaan monia nyt suosituksiin perustuvia palveluja, jotka sitten johtavat jollain toisella alueella kasvaviin kustannuksia.

Tämä voi myös avata oven sille, että monet pienet kunnat kokevat, että nyt heillä ei enää ole velvoitetta järjestää joitakin palveluita, jolloin kuntien ja alueiden eriarvoisuus tulee Suomessa lisääntymään.

On tutkittu, kun kuntien itsemääräämisoikeus palveluiden järjestämisessä lisääntyy, niin on se lisännyt merkittävästi lisännyt eriarvoistumista palveluiden järjestämisessä.

Arvoisa puhemies

Näyttää siltä, että hallitusohjelmaa tehtäessä on aika loppunut kesken, ja monet asiat on siihen kirjoitettu, ilman, että on loppuun asti mietitty, mitä monet toimenpiteet tarkoittavat käytännössä ja, miten ne vaikuttavat kansalaisiin, ja mitä leikkaukset voivat maksaa tulevaisuudessa.

Jos Kristillisdemokraatit olisivat tässä hallituksessa, ei tätä yhteiskunnan sosiaalista perälautaa olisi poistettu, nyt se on naulattu, ainakin puolittain tiukasti kiinni. Heikot saavat tippua kyydistä, eikä heitä enää tarvitse nostaa kyytiin.

Arvoisa puhemies

Odotin, että hallitusohjelma olisi esittänyt vielä enemmän uusia keinoja talouden parantamiseksi. Mihin jäivät esitykset valtion Infra Oy:n perustamisesta, joka voisi käynnistää merkittäviä hankkeita ja tuoda työtä ja investointeja koko maan alueelle?

Entä: Olisiko jo aika keskustella peruspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden erosta: voisimmeko keskittyä peruspalveluiden hyvään hoitoon ja rahoitukseen ja sitten miettiä, millaisia hyvinvointipalveluita on mahdollista tuottaa.

Nyt peruspalveluiden hoitoon on kuin huomaamatta ajautunut monia sellaisia palveluita, joita ei voi peruspalveluiksi tunnistaa, ja ne syövät varata hyvältä hoidolta.

Lopuksi.

Suomi on aina nousut ahdingosta silloin kun kansa on kääntynyt rukouksin Jumalan puoleen. Se on meille tuttu ja turvallinen tapa, jossa me kansakuntana pyydämme voimia ja viisautta vaikeina aikoina.

Suomi nousee, kun se laskeutuu rukouksissa polvilleen.

kategoriassa Kirjoitukset 2391 0
0

Työmarkkinat ovat murroksessa. Tarjolla oleva työ on vaihtamassa muotoaan. Ammatillisuus ja koulutus korostuvat. Suomeen on syntymässä kokonaan uusia työaloja ja vanhoja työaloja on hiljalleen poistumassa. Tässä tilanteessa, jossa vanhat ajattelutavat eivät enää toimi, on oikein kysyä, miksi työmarkkinaosapuolet rakentavat poteroita, kun tulisi ratkaista, miten työn tarjonta ja tekijät kohtaisivat. Miten työllistymistä ja työpaikkojen syntymistä voidaan edistää? Miksi on työttömälle kannattavampaa olla ottamatta vastaan työtä, kuin tehdä työtä? Vastausta tähän kysymykseen on etsitty monilla eri tutkimuksilla, niin ruuhkasuomessa, kuin Kainuun korvessa. Hyviä vastauksia on myös löytynyt, mutta työmarkkinajärjestöt eivät löydä näistä sellaista yhteistä nimittäjää, jonka kanssa molemmat osapuolet voisivat kokea onnistuneensa tehtävässään. Tässä pelissä on lopulta vain yksi kärsijä: työtön. Olisiko aika uudistaa koko työmarkkinoiden etujärjestöjärjestelmä? Sitä odotellessa voisimme tehdä seuraavia asioita. Yksi nopeimmin työpaikkoja lisäävä toimenpide on pienten ja keskisuurien yrityksien työllistämistukien lisääminen ja työn tarjoamisen helpottaminen työttömälle. Toinen merkittävä toimenpide on, työttömyysturvan jatkuminen, silloinkin kun ottaa vastaan lyhytkestoisen työn. Kolmas toimi on, aktiivisesti siirretään työkyvyttömyyseläkettä jonottavat työhön kykenemättömät sairaat, työkyvyttömyyseläkkeelle. Neljänneksi, suurteollisuuden tukeminen olisi sidottava työllistämiseen Suomessa ja investointeihin Suomeen. Viidenneksi, kolmannen sektorin potentiaali on otettava käyttöön yhtenä merkittävänä sosiaalisektorin työllistäjänä. On arvioitu, että kolmas sektori voisi tuoda 50.000 uutta pysyvää työpaikkaa, jos kansalaisten lahjoitukset kolmannelle sektorille olisivat osittain verovähennyskelpoisia. Näistä toimenpiteistä olisi voitava sopia mahdollisimman pian. Eivät kaikki työttömät halua pysyä työttöminä.

kategoriassa Kirjoitukset 3292 0
0

Poliittinen keskustelu: Leikkaa, ei leikkaa, leikkaa, ei leikkaa, otat tästä nyt sitten selvää. Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin tietää, mitä on tehtävä. Tässä hieman suuntaa antavia ajatuksia. Jokaista leikattua euroa kohden, on lisättävä investointeihin kaksi euroa sellaisiin hankkesiin, jotka tuovat työtä Suomeen. Suomen velkaantuminen saadaan hallintaan vain siten, että uusi otettava velka kohdistetaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat työtä Suomeen. Suomen nopea suunnan muutos kasvu-uralle voi onnistua vain siten, että valtio ottaa merkittävän roolin uusien valtakunnallisten investointien käynnistämisessä. Toistan: Työ, työ ja työ. Jos Suomen pienyrityksistä, joka toinen palkkaisi yhden henkilön, syntyisi 90.000 uutta työpaikkaa. Jos kolmannen sektorin toimintaa tuettaisiin siten, että heille lahjoitetuista varoista saisi tehdä osittaisen verovähennyksen, syntyisi 50.000 uutta työpaikkaa. Näitä ja monia muita asioita ajan, jos tulen valituksi Eduskuntaan.

kategoriassa Kirjoitukset 3114 0
0

Euroopan poliittiset mahtimiehet rakentavat Euroopasta liittovaltiota. Siihen strategiaan Ukrainan kriisi ja Venäjä-kortti sopivat hyvin. Yllättäen maltillinen Suomi on etulinjassa kannattamassa Jean-Claude Juncker:n avausta, ja vieläpä presidentin johdolla. Pidän tätä linjausta hätiköitynä, ja jos missä, niin tässä avauksessa olisi Suomen oltava se kuuluisa rauhanrakentaja ja maltin edustaja.

EU-armeijan perustaminen ei ole mikään minisarjan pohdiskelu, vaan toteutuessaan merkittävä, Globaalisti vaikuttava, hanke. Se lisäisi jännitettä idän ja lännen välille ja todennäköisesti aloittaisi uuden kilpavarustelun ja poteropolitiikan kansainvälisissä suhteissa. Suomelle tämä tarkoittaisi koko Itärajan uudelleen varustamista, molemmin puolin rajaa ja pysyvää pelonakselia. Se tarkoittaa myös sitä, että jokainen EU:n aseellinen puuttuminen, missä tahansa maailmaa, olisi myös Suomen vastuulla. Suomen ei tule tukea tällaista kehitystä, vaan säilyttää itsenäinen mahdollisuutensa päättää, millä tavalla ja missä maailman rauhaa uhkaavissa selkkauksissa, olemme mukana. Autuaita ovat rauhantekijät.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, se astui tielle, jossa sen oma parlamenttinen päätösvalta alkoi kaventua. Suomi on aina luullut, että olemalla kaikissa neuvottelupöydissä, se omaa mahdollisuuden päättää, mitä EU lopulta päättä, mutta näin ei ole. Meillä on mielipidevaikuttajan rooli (jota arvostetaan) ja oikeus ilmaista näkemyksemme ja äänestää myös sen mukaisesti, mutta todellisuudessa päätökset tekevät näiden neuvottelupöytien isot maat, sen mukaan, kuin heidän sisäpiirinsä ja intressinsä ovat. Siinä piirissä Suomella ei ole istuinta. Nyt maltti on valttia.

kategoriassa Kirjoitukset 3371 0
0

Viime viikon poliittinen teema oli Sote, sosiaali- ja tervespalvelujen järjestämislaki. Tätä tarpeellista uudistusta on kännetty ja väännetty jos johonkin suuntaan, mutta aina väärään suuntaan. Poliittisesti on ollut yksimielisyys lain tarpeellisuudesta, mutta siitä, miten asia lopulta voitaisiin toteuttaa, ovat näkemykset olleet monen kirjavat. Surullisinta on, että alusta asti asiantuntijoilla on ollut selkeä näkemys siitä, miten nämä palvelut olisi parasta järjestää, mutta heidän mielipiteensä on sivuutettu. Miksi heitä ei ole uskottu, on kysymys, johon poliitikkojen on syytä vastata. Jo nyt näyttää siltä, että vaikka vastauksia tulisi, tulevat ne liian myöhään. Oman työn tekemisen mielekkyyden säilyttämiseksi, kannattaa ainakin yrittää vastata.

Jotta kaikki näyttäisi vielä käsittämättömältä, niin nyt sitten otettiin Sotesta niskalenkki ja päätettiin taivuttaa se kolmessa viikossa pakettiin. Eli, se mihin ei olla neljässä vuodessa pystytty, ajatellaan tehtäväksi väkisin ja kasvojen säilyttämisen tarpeessa, vaikka väkisin. Ei hyvä. Kylllä nyt olisi viisautta ottaa aikalisä. Tunnustaa nöyrästi tosiasiat ja antaa tulevalle eduskunnalle selkeä toimeksianto lain valmistelusta. Vain tällä tavalla toimien, saadaan kesken jääneestä lain valmistelusta sellainen laki aikaan, joka voidaan myös toteuttaa. Keskeistä on, millaisia kustannusvaikutuksia lailla on, ja kuka maksaa? Paranevatko palvelut vai lisääntyykö vain hallinto.  

kategoriassa Kirjoitukset 3026 1
0

Blogiarkisto

Minun lupaukseni

Suomi on 2019 sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, yrittäjäystävällisempi, turvallisempi ja kokonaisveroaste on keventynyt.

 1. Peruspalvelut kuntoon, uusi välittämisen kulttuuri
 2. Perusturvan nostaminen kohtuulliselle tasolle.
 3. Terveyspalveluiden saatavuus paranee.
 4. Kokonaisveroaste on laskeva ja ostovoima nouseva.
 5. Työllistymisen esteitä on poistettu.
 6. Alle 25 -vuotiaiden työllistyminen paranee.
 7. Pyörät pyörimään: Valtio perustaa ”Infra Oy:n” suurien kansallisten investointien käynnistämiseen: Tieverkon ja siltojen parantaminen, ratahankkeiden toteus. Työtä syntyy ympäri Suomea.

Lue lisää >>