Antero

Antamalla äänesi minulle, saat kokeneen poliittisen osaajan, jonka toimissa ovat inhimillisyys ja kristilliset arvot läsnä.

MIKSI minua pitäisi äänestää?

Olen kansanedustaja ja viidennen kauden kaupunginvaltuutettu Espoosta sekä maakuntavaltuutettu. Olen kokenut poliittinen osaaja, jollaista tulevalla vaalikaudella tarvitaan. Tarjoan harkittua päätöksentekokykyä ja tulen ajamaan yhteiskunnan kokonaisetua. Yhteinen hyvä tulee jakaa tasaisemin. Kristilliset hyveet ovat edelleen kestävä perusta kestävälle yhteiskunnalle. Edessä on vaikeita kokonaisratkaisuja, kuten sote-uudistuksen saattaminen loppuun ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Pyydän ääntäsi voidakseni jatkaa työtäni Suomen ja Uudenmaan hyväksi. Pidetään pyörät pyörimässä ja kaikki kyydissä.

 • Siksi, että kuuntelen sinua ja korotan äänesi! Olen kokenut osaaja ja vaikuttaja politiikassa. Olen yhteistyökykyinen ja tiedän, miten asioita viedään eteenpäin ja päätökseen.

 • Siksi, että Suomi olisi inhimillisempi, terveempi ja peruspalvelut toimisivat paremmin. Suomi olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja vähävaraisia auttavien yhdistysten toimintaedellytykset on turvattu. On panostettava nuorten koulutukseen ja kipupisteisiin, on annettava perheiden itse päättää heihin liittyvissä asioissa ja etuuksissa.

 • Siksi, että perinteinen perhekäsitys turvaa yhteiskunnan jatkuvuuden.

 • Siksi, että, vanhustenhuollon ja kotihoidon resurssit on saatettava vastaamaan todellista tarvetta.

 • Siksi, että meillä on vain yksi maapallo ja meidän kaikkien on tehtävä ilmaston muutoksen estämiseksi oma osuutemme.

 • Siksi, että entisenä yrittäjänä ymmärrän yrittämisen vaativuuden ja miten yrittämisen edellytyksiä voidaan parantaa.

 • Siksi, että kristittyjen ihmisoikeudet, niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti, huomioidaan päätöksenteossa, ja että kristillisten koulujen toimintaedellytykset turvataan osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

Nykyiset luottamustoimet:

 • Kansanedustaja 2015-
 • Espoon kaupunginvaltuutettu 2001-2016,
 • Tarkastuslautakunnan jäsen 2001-2016 
  (varapuheenjohtaja 2005-2008).
 • Valtuustoryhmän puheenjohtaja 2001-2016
 • Ulkoministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan
  jäsen (IONK) 2012-
 • HOK-Elannon hallintoneuvoston jäsen 2012-2019
 • Uudenmaan maakuntaliiton maakuntavaltuuston
  jäsen 2005-2012
 • Espoon päihdeasiain neuvottelukunnan jäsen 2011-2014
 • Suomen Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen 2010-2013

Muut toimet:

 • Hyvä Arki ry, halllituksen puheenjohtaja
  (vähävaraisten auttamisjärjestö)
 • Espoon Ankkurin ohjausryhmän jäsen
  (päihderiippuvaisten päiväkeskus)
 • Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) hallituksen jäsen 2011-2016
 • Kristittyjen ihmioikeusryhmän jäsen (Krio, SEA)
 • Christian Political Foundation for Europe (CPFE) Board Member

Miksi Kristillis­demokraatit?

Olen valinnut puolueekseni Kristillisdemokraatit siksi, että sen ytimessä ovat ihmisarvon kunnioitus, lähimmäisyyteen kannustaminen, perheiden tukeminen ja ihmisläheisyys päätöksenteossa. Sen arvoperusta nousee kristillisestä maailmankuvasta, jossa kaikilla on yhtäläinen oikeus elämään, sivistykseen, työhön ja arvokkaaseen vanhuuteen.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ei rakennu yksistään ulkonaisesta hyvinvoinnista, kuten hyvästä taloudellisesta asemasta, vaan se edellyttää sisäistä tasapainoa, ihmisten keskinäistä huolenpitoa ja toimivia ihmissuhteita. Huolimatta keskimäärin hyvästä taloudellisesta tilanteesta, maassamme ovat lisääntyneet monet henkiset ja sosiaaliset ongelmat ja niiden seurauksina masennus, mielenterveyden häiriöt, yksinäisyys, päihteiden käyttö, ihmisten välisten suhteiden rikkoutumiset.

Liiallisen aineellisen tuloshakuisuuden sijaan on korostettava kestävien arvojen merkitystä. Kristilliset arvot takaavat edelleen parhaiten elämän säilymisen, luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen turvallisuuden.

Kristillisdemokraatit haluavat huolehtia peruspalveluista ja hyvinvointipalveluista sekä kannustaa ihmisiä omaan yrittämiseen ja vastuunkantoon. Huoltosuhteen heikkeneminen luo edelleen paineita peruspalveluiden ha hyvinvointipalvelujen rahoittamiselle sekä työvoiman riittävyydelle. On luotava uusia työpaikkoja toteuttamalla sellaista julkisen talouden politiikkaa, joka lisää niin julkisen sektorin, yritysten, kuin kolmannen sektorinkin mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää.

Näin arvomme ilmenevät.

 • Lähimmäisyhteiskunta on kestävä ratkaisu. Ihminen on rakenteita tärkeämpi. Päätökset tulee tehdä asukkaita kuunnellen, palveluiden tulee olla lähellä ja kaikkien saatavilla.
 • Raha ei lisää hyvinvointia, jos arvot ovat pielessä. Verotuloilla on ensin katettava hyvät ja oikea-aikaiset peruspalvelut. Esimerkiksi Espoon talouden ylijäämä on ollut viideltä viimeiseltä vuodelta yli 200 miljoonaa euroa, kuitenkaan nämä rahat eivät ole päätyneet peruspalveluiden puutteiden poistamiseen. Edelleen sairaaloista puuttuu varusteita ja hoitajia. Potilaspaikkoja ei ole riittävästi. Terveyskeskuspalvelut ovat huonontuneet. Urheilukentiltä puuttuvat pukukopit, nuorisotiloja on liian vähän. On alueita, joissa päivähoitoa ei pystytä järjestämään riittävää määrää. Nämä puutteet kertovat jotain niistä arvoista, joilla päätöksiä tehdään. Verotulot on ensisijaisesti käytettävä hyvien peruspalveluiden tuottamiseen.
 • Pidetään luokkakoot kohtuullisina. Suuri oppilasryhmä maksaa enemmän kuin pieni, sillä liian suuret oppilasryhmät lisäävät erityisopetuksen tarvetta.
 • Oikea-aikainen hoito on kaikkien etu. Jokainen ennalta ehkäisevä toimi terveyspalveluissa tuo säästöjä. Riittävien resurssien takaaminen hoitopalveluihin, tuo säästöjä. Pidentynyt odotus sairaudenhoitoon lisää kuluja ja tuottaa uusia sairauksia. 
 • Vähävaraisten auttaminen on säästöä parhaimmillaan. Syrjäytyminen voidaan ehkäistä kokonaan, oikea-aikaisella avulla ja varhaisella puuttumisella. Toimeentulotuen saannista on tehty niin monimutkaista, että se lisää yhteiskunnan syrjäytyneiden määrää ja pysyviä kuluja. Vähävaraisia auttavien järjestöjen toiminnan turvaaminen, on tehokkainta syrjäytymisen seurauksien hoitamista. 
 • Yhteiskunnassa moraali tarkoittaa yhteisen edun ja siihen liittyvän oikeudenmukaisuuden tavoittelua. Kristillinen moraali ei ole yksittäisen ihmisen hyvyyttä, vaan koko yhteiskuntaa kantava voima. Markkinataloudessa olemme edenneet jo niin pitkälle, että syntynyt moraalinen velka on alkanut erääntyä maksettavaksi, kansantalouksien romahtaessa. Mikään markkinatalous ei toimi ilman kohtuullisuuden ja ohjauksen periaatteita. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan rakentaa uudestaan, jos moraalin merkitys perustana tunnustetaan.

Antamalla äänesi minulle, ovat inhimillisyys ja kristilliset arvot läsnä päätöksen teossa.

Vakaumuksena välittäminen

Tekoja, ei pelkkää teoriaa vähävaraisten hyväksi. Auttamistyö on minulle sydämen asia. Lapsuudenkotini oli hyvin köyhä ja saimme monesti apua muilta. Omasta kokemuksestani arvostan vapaaehtoistyötä ja olen siinä itse mukana. Haluan parantaa ylivelkaantuneitten asemaa. Vammaispalvelut on hoidettava lain edellyttämällä tavalla. Vanhukset ansaitsevat arvostuksen. Lasten usko ja kasvurauha on turvattava. Näitä edistän.

Lapsille kasvu- ja kehitysrauha

Lapsille ja nuorille on annettava kasvu- ja kehitysrauha myös seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. 

Lue lisää

Kristillinen kasvatus on perusoikeus – lapsille kasvu- ja kehitysrauha

On pidettävä huolta siitä, että opetussuunnitelman perusteissa kunnioitetaan vanhempien oikeutta valita, millaista opetusta he haluavat lapsilleen.

Lue lisää

Tekoja, ei pelkkää teoriaa vähävaraisten hyväksi

Ruoka-aputyö on sydäntäni lähellä. Olen vuodesta 2005 ollut Espoolaisen Hyvä Arki ry:n puheenjohtaja. Jaamme ruokaa vähävaraisille n. 400 000 kg joka vuosi. Jaamme myös vaatteita ja autamme asunnottomia. Käyntikertoja vuodessa on 42 000. Kesäisin järjestämme lastenleirin vähävaraisten perheitten lapsille.

Lue lisää

Oikeusturva kuuluu kaikille

Kansalaisten oikeusturvan saatavuus on varmistettava ja säilytettävä niin alueellisesti kuin kielellisesti.

Lue lisää

Ylivelkaantuneet

Ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan tekoja. Tekoja tarvitaan myös ylivelkaantumisen ehkäisemiseen.

Lue lisää

Terveyspalvelut kuntoon – vammaispalveluihin tasa-arvoa ja parempaa valvontaa

Terveys- vammaispalveluiden toteutumisessa on alueellisesti suuria eroja ja valvonnassa suuria puutteita. Eläkeläis­köyhyyden ja yksinäisyyden poistoon on panostettava.

Lue lisää

Uskonnonvapaus merkitsee myös lapselle oikeutta uskoa

Suomen perustuslaissa taataan oikeus vakaumuksen ilmaisuun. Oikeudet kuuluvat myös varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle. Oikeutta tukevat useat kansainväliset sopimukset ja julistukset.

Lue lisää

Ikäihmisten kotona asumista on tuettava esteettömyyttä parantamalla 

Tällä vaalikaudella olen saanut eduskunnassa aikaan muutoksen, jossa ARA:n myöntämien hissiavustusten käyttötarkoitusta laajennettiin koskemaan myös vanhan hissin korjaamiseksi esteettömäksi. Näin yhä useampi ikäihminen voi asua omassa kodissaan yhä pidempään niin halutessaan. Näitä vanhojen hissien korjaamiseen esteettömäksi -hissiavustuksia on voinut hakea vuodesta 2018 ja esityksestäni niihin on myös tullut lisää määrärahaa.

Eläin on ystävä

Haluan varmistaa eläinten hyvän kohtelun ja hyvinvoinnin.

Lue lisää

 

Suomi ja Israel 

Suomen on edistettävä Lähi-idän rauhanratkaisua oikeusvaltioperiaatteiden ja demokratian toteutumisen kautta.

Lue lisää

Olen aktiivinen kolmannen sektorin toimija

Lapsuudenkotini oli hyvin köyhä ja saimme usein apua Pelastusarmeijalta ja seurakunnasta. Omasta kokemuksestani arvostan suuresti diakoni- ja vapaaehtoistyötä ja olen itse monessa mukana.

Lue lisää

Meillä on vain yksi maapallo

Ihmisen on muutettava elintapojaan pysyvästi. Ilmaston muutoksen torjumiseen johtavista toimista on tehtävä päätös tänään - NYT. Yksilöinä ja yhteiskuntana meidän on kannettava täysi vastuu ilmastonmuutoksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. On muutettava kulutustottumuksia, on valittava kaikessa maapallon kannalta kestävä elämäntapa.

Lue lisää

Työtä ja koulutusta

Työllisyyden hyvä kehitys on turvattava pitkäjänteisellä työllisyysohjelmalla. Pienyrittäjyyden edellytyksiä on parannertta merkittävästi. Työ­markkina­järjestöjen on uudistuttava tavalla, jossa työtön on keskiössä, ei järjestö­politiikka. Nuorten työllistymiseen ja ammatilliseen koulutukseen on panostettava enemmän. Työllisyyspalveluita on sujuvoitettava byrokratiaa purkamalla. Työttömiä kyykyttävästä aktiivi-mallista on luovuttava.

Lue lisää

Autoilijoiden riistäminen on lopetettava

Autoilijoilta veroina ja maksuina kerätyt rahat on ohjattava tiestön hoitamiseen. Liikennerikkomuksien rangaistukset eivät saa perustua tuloihin vaan tehtyyn tekoon. Rangaistuskäytäntö on muutettava. Tuloihin perustuva rangaistus koetaan varallisuusrangaistuksena, ei rikosseuraamuksena. Varallisuudesta ei pidä rangaista.

 

Kirjoituksia