Kristityn ääni

Näkemyksiä yhteiskunnasta ja ihmisen vastuusta.

 • Etusivu
  Etusivu Täältä löydät kaikki sivuston blogiartikkelit.
 • Tunnisteet
  Tunnisteet Näyttää listan tämän blogin tunnisteista.
 • Kirjaudu
  Kirjaudu Kirjautumislomake

Puhe 2.6.2015 Eduskunta - hallitusohjelma

Arvoisa puhemies, pääministeri, hyvä hallitus

Lämpimät onnittelut uudelle hallitukselle ja runsasta Taivaan Isän siunausta ja viisautta uuteen vaativaan tehtäväänne.

Ole huolella lukenut hallitusohjelman linjauksia ja pidän sen lähestymiskulmasta Suomen nykytilaan ja moniin ongelmiin tarttumisesta. Siinä on uudistava ote ja se pyrkii erityisesti julkisen sektorin toimintatapojen tarkasteluun: miten voisimme kustannuksia karsimalla tuottaa palveluja paremmin ja oikea-aikaisesti.

Hallitusohjelman parasta antia on sen yrittäjyyttä koskeva osa, jossa on monia hyviä ja kannatettavia toimia, ne ovat kuin suoraan Kristillisdemokraattien vaalien yrittäjäohjelmasta.

Siinä on hyvä investointiosa, joka keskittyy teiden ja ratojen rakentamiseen ja korjaamiseen.

Siinä lähdetään purkamaan byrokratiaa ja sääntelyä.

Siinä lähdetään rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja tuottaa palveluja.

Nuorisotakuuta jatketaan ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Hyvä niin.

Arvoisa puhemies

Juha Sipilän ensimmäisen hallituksen, hallitusohjelmaan kohdistui paljon odotuksia ja toiveita paremmasta tulevaisuudesta.

Odotusarvo oli, kaiken sen keskustelun jälkeen, mitä oli julkisuuteen tullut Suomen uudesta noususta, että tämä hallitusohjelma antaa siihen nousuun eväät.

Tiesimme, ja olimme valmistautuneet siihen, että leikkauksia on luvassa, ja kestävyysvajetalkoot ovat edessä, mutta emme osanneet odottaa, leikkauksien kohdistuvan voimakkaimmin juuri pienituloisiin, yksinhuoltaja perheisiin, eläkeläisiin, pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin. Varsinkin, kun juuri ylempi keskiluokka oli etukäteen erilaisissa tutkimuksissa ilmaissut selvästi, että he ovat valmiita kantamaan näissä yhteiskuntatalkoissa suuremman vastuun.

Arvoisa puhemies

Hallituksen ei tule ajatella, ettemmekö kaikki haluaisi olla näissä talkoissa mukana. Kyllä ja kyllä, me haluamme, me olemme mukana pelastamassa Suomea. Kysymys on kuitenkin, millä tavalla ja millä hinnalla, kenen kustannuksella ja kenen kantokyvyllä?

Monet johtavat poliitikot ja asiantuntijat ovat todenneet, että viime laman leikkaukset perheiltä ja pienituloisilta ja opiskelijoilta, olivat suuria virheitä, sillä niiden leikkauksien laskua maksetaan yhä edelleen.

Nyt näyttää siltä, että Sipilän hallitus valitsee saman tien ja tekee samat virheet uudestaan. Erittäin paheksuttavaksi tämän tekee se, että juuri ne poliitikot, jotka ovat edellisen laman leikkaajia kuuluvasti moittineet, nyt toteuttavat nyt samat leikkaukset. Onko tosiaan niin, ettei tällä hallituksella ole muistia ja sydäntä ollenkaan?

Onko tosiaan niin, ettei mitään muuta vaihtoehtoa Suomen nostamiseksi ole, kuin kaikkein pienituloisimpien ja sairaiden kukkaron tyhjentäminen? Tätä en toivoisi.

Jos tämä ohjelma toteutuu tällaisenaan niin:

 • Perusturva heikkenee
 • Sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy
 • Eikä oikeudenmukaisuus vastuunkannossa toteudu.

Arvoisa puhemies

Esimerkiksi, kun ohjelma linjaa kuntien harkinnanvaraisuuden nostamista palveluiden järjestämisessä ja sääntelyn ja normien poistamista, niin tämä saattaa avata oven sille, että kunnat tulevat rahapulassa karsimaan monia nyt suosituksiin perustuvia palveluja, jotka sitten johtavat jollain toisella alueella kasvaviin kustannuksia.

Tämä voi myös avata oven sille, että monet pienet kunnat kokevat, että nyt heillä ei enää ole velvoitetta järjestää joitakin palveluita, jolloin kuntien ja alueiden eriarvoisuus tulee Suomessa lisääntymään.

On tutkittu, kun kuntien itsemääräämisoikeus palveluiden järjestämisessä lisääntyy, niin on se lisännyt merkittävästi lisännyt eriarvoistumista palveluiden järjestämisessä.

Arvoisa puhemies

Näyttää siltä, että hallitusohjelmaa tehtäessä on aika loppunut kesken, ja monet asiat on siihen kirjoitettu, ilman, että on loppuun asti mietitty, mitä monet toimenpiteet tarkoittavat käytännössä ja, miten ne vaikuttavat kansalaisiin, ja mitä leikkaukset voivat maksaa tulevaisuudessa.

Jos Kristillisdemokraatit olisivat tässä hallituksessa, ei tätä yhteiskunnan sosiaalista perälautaa olisi poistettu, nyt se on naulattu, ainakin puolittain tiukasti kiinni. Heikot saavat tippua kyydistä, eikä heitä enää tarvitse nostaa kyytiin.

Arvoisa puhemies

Odotin, että hallitusohjelma olisi esittänyt vielä enemmän uusia keinoja talouden parantamiseksi. Mihin jäivät esitykset valtion Infra Oy:n perustamisesta, joka voisi käynnistää merkittäviä hankkeita ja tuoda työtä ja investointeja koko maan alueelle?

Entä: Olisiko jo aika keskustella peruspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden erosta: voisimmeko keskittyä peruspalveluiden hyvään hoitoon ja rahoitukseen ja sitten miettiä, millaisia hyvinvointipalveluita on mahdollista tuottaa.

Nyt peruspalveluiden hoitoon on kuin huomaamatta ajautunut monia sellaisia palveluita, joita ei voi peruspalveluiksi tunnistaa, ja ne syövät varata hyvältä hoidolta.

Lopuksi.

Suomi on aina nousut ahdingosta silloin kun kansa on kääntynyt rukouksin Jumalan puoleen. Se on meille tuttu ja turvallinen tapa, jossa me kansakuntana pyydämme voimia ja viisautta vaikeina aikoina.

Suomi nousee, kun se laskeutuu rukouksissa polvilleen.

kategoriassa Kirjoitukset 2391 0
0

Työmarkkinat ovat murroksessa. Tarjolla oleva työ on vaihtamassa muotoaan. Ammatillisuus ja koulutus korostuvat. Suomeen on syntymässä kokonaan uusia työaloja ja vanhoja työaloja on hiljalleen poistumassa. Tässä tilanteessa, jossa vanhat ajattelutavat eivät enää toimi, on oikein kysyä, miksi työmarkkinaosapuolet rakentavat poteroita, kun tulisi ratkaista, miten työn tarjonta ja tekijät kohtaisivat. Miten työllistymistä ja työpaikkojen syntymistä voidaan edistää? Miksi on työttömälle kannattavampaa olla ottamatta vastaan työtä, kuin tehdä työtä? Vastausta tähän kysymykseen on etsitty monilla eri tutkimuksilla, niin ruuhkasuomessa, kuin Kainuun korvessa. Hyviä vastauksia on myös löytynyt, mutta työmarkkinajärjestöt eivät löydä näistä sellaista yhteistä nimittäjää, jonka kanssa molemmat osapuolet voisivat kokea onnistuneensa tehtävässään. Tässä pelissä on lopulta vain yksi kärsijä: työtön. Olisiko aika uudistaa koko työmarkkinoiden etujärjestöjärjestelmä? Sitä odotellessa voisimme tehdä seuraavia asioita. Yksi nopeimmin työpaikkoja lisäävä toimenpide on pienten ja keskisuurien yrityksien työllistämistukien lisääminen ja työn tarjoamisen helpottaminen työttömälle. Toinen merkittävä toimenpide on, työttömyysturvan jatkuminen, silloinkin kun ottaa vastaan lyhytkestoisen työn. Kolmas toimi on, aktiivisesti siirretään työkyvyttömyyseläkettä jonottavat työhön kykenemättömät sairaat, työkyvyttömyyseläkkeelle. Neljänneksi, suurteollisuuden tukeminen olisi sidottava työllistämiseen Suomessa ja investointeihin Suomeen. Viidenneksi, kolmannen sektorin potentiaali on otettava käyttöön yhtenä merkittävänä sosiaalisektorin työllistäjänä. On arvioitu, että kolmas sektori voisi tuoda 50.000 uutta pysyvää työpaikkaa, jos kansalaisten lahjoitukset kolmannelle sektorille olisivat osittain verovähennyskelpoisia. Näistä toimenpiteistä olisi voitava sopia mahdollisimman pian. Eivät kaikki työttömät halua pysyä työttöminä.

kategoriassa Kirjoitukset 3291 0
0

Poliittinen keskustelu: Leikkaa, ei leikkaa, leikkaa, ei leikkaa, otat tästä nyt sitten selvää. Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin tietää, mitä on tehtävä. Tässä hieman suuntaa antavia ajatuksia. Jokaista leikattua euroa kohden, on lisättävä investointeihin kaksi euroa sellaisiin hankkesiin, jotka tuovat työtä Suomeen. Suomen velkaantuminen saadaan hallintaan vain siten, että uusi otettava velka kohdistetaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat työtä Suomeen. Suomen nopea suunnan muutos kasvu-uralle voi onnistua vain siten, että valtio ottaa merkittävän roolin uusien valtakunnallisten investointien käynnistämisessä. Toistan: Työ, työ ja työ. Jos Suomen pienyrityksistä, joka toinen palkkaisi yhden henkilön, syntyisi 90.000 uutta työpaikkaa. Jos kolmannen sektorin toimintaa tuettaisiin siten, että heille lahjoitetuista varoista saisi tehdä osittaisen verovähennyksen, syntyisi 50.000 uutta työpaikkaa. Näitä ja monia muita asioita ajan, jos tulen valituksi Eduskuntaan.

kategoriassa Kirjoitukset 3114 0
0

Euroopan poliittiset mahtimiehet rakentavat Euroopasta liittovaltiota. Siihen strategiaan Ukrainan kriisi ja Venäjä-kortti sopivat hyvin. Yllättäen maltillinen Suomi on etulinjassa kannattamassa Jean-Claude Juncker:n avausta, ja vieläpä presidentin johdolla. Pidän tätä linjausta hätiköitynä, ja jos missä, niin tässä avauksessa olisi Suomen oltava se kuuluisa rauhanrakentaja ja maltin edustaja.

EU-armeijan perustaminen ei ole mikään minisarjan pohdiskelu, vaan toteutuessaan merkittävä, Globaalisti vaikuttava, hanke. Se lisäisi jännitettä idän ja lännen välille ja todennäköisesti aloittaisi uuden kilpavarustelun ja poteropolitiikan kansainvälisissä suhteissa. Suomelle tämä tarkoittaisi koko Itärajan uudelleen varustamista, molemmin puolin rajaa ja pysyvää pelonakselia. Se tarkoittaa myös sitä, että jokainen EU:n aseellinen puuttuminen, missä tahansa maailmaa, olisi myös Suomen vastuulla. Suomen ei tule tukea tällaista kehitystä, vaan säilyttää itsenäinen mahdollisuutensa päättää, millä tavalla ja missä maailman rauhaa uhkaavissa selkkauksissa, olemme mukana. Autuaita ovat rauhantekijät.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, se astui tielle, jossa sen oma parlamenttinen päätösvalta alkoi kaventua. Suomi on aina luullut, että olemalla kaikissa neuvottelupöydissä, se omaa mahdollisuuden päättää, mitä EU lopulta päättä, mutta näin ei ole. Meillä on mielipidevaikuttajan rooli (jota arvostetaan) ja oikeus ilmaista näkemyksemme ja äänestää myös sen mukaisesti, mutta todellisuudessa päätökset tekevät näiden neuvottelupöytien isot maat, sen mukaan, kuin heidän sisäpiirinsä ja intressinsä ovat. Siinä piirissä Suomella ei ole istuinta. Nyt maltti on valttia.

kategoriassa Kirjoitukset 3371 0
0

Viime viikon poliittinen teema oli Sote, sosiaali- ja tervespalvelujen järjestämislaki. Tätä tarpeellista uudistusta on kännetty ja väännetty jos johonkin suuntaan, mutta aina väärään suuntaan. Poliittisesti on ollut yksimielisyys lain tarpeellisuudesta, mutta siitä, miten asia lopulta voitaisiin toteuttaa, ovat näkemykset olleet monen kirjavat. Surullisinta on, että alusta asti asiantuntijoilla on ollut selkeä näkemys siitä, miten nämä palvelut olisi parasta järjestää, mutta heidän mielipiteensä on sivuutettu. Miksi heitä ei ole uskottu, on kysymys, johon poliitikkojen on syytä vastata. Jo nyt näyttää siltä, että vaikka vastauksia tulisi, tulevat ne liian myöhään. Oman työn tekemisen mielekkyyden säilyttämiseksi, kannattaa ainakin yrittää vastata.

Jotta kaikki näyttäisi vielä käsittämättömältä, niin nyt sitten otettiin Sotesta niskalenkki ja päätettiin taivuttaa se kolmessa viikossa pakettiin. Eli, se mihin ei olla neljässä vuodessa pystytty, ajatellaan tehtäväksi väkisin ja kasvojen säilyttämisen tarpeessa, vaikka väkisin. Ei hyvä. Kylllä nyt olisi viisautta ottaa aikalisä. Tunnustaa nöyrästi tosiasiat ja antaa tulevalle eduskunnalle selkeä toimeksianto lain valmistelusta. Vain tällä tavalla toimien, saadaan kesken jääneestä lain valmistelusta sellainen laki aikaan, joka voidaan myös toteuttaa. Keskeistä on, millaisia kustannusvaikutuksia lailla on, ja kuka maksaa? Paranevatko palvelut vai lisääntyykö vain hallinto.  

kategoriassa Kirjoitukset 3026 1
0

Oluthanat kiinni ja hetkessä koko valtakunta pysähtyi. Keskusta tuli ulos kaapista ja nosti olutkorin pöydälle. Samalla saattoi kadota keskarin prosenttien verran kannatuksesta. Keskusta teki sen, mihin harva puolue pystyy, herätti median nanosekunnissa ja antoi medialle tehtävän: nyt on pelastettava kansakunta suurelta kuivumisen uhkalta. Mutta onneksi on Sipilä. Tuo hymyilevä veikko, joka saa vielä kaiken anteeksi. Nöyrästi hän nostaa olutkorin takaisin kaappiin ja näin Suomi hiljenee ja vaikenee tosiasioiden edessä: viina tappaa tänä vuonna noin 2000 suomalaista. Kyllä tästä pitäisi puhua. Minä aion puhua. Ruotsalaisetkin puhuvat, ja tekevät asialle jotain, hyvillä tuloksilla. 

Ennen raittius oli ihanne, jota ei tarvinnut hävetä.Nyt joutuu häpeillen pyytämään anteeksi, jos ei käytä alkoholipitoisia juomia. Ennen monien puoluiden kyljessä oli raittiusliikkeitä, joista oltiin ylpeitä. Ei olla enää. Kaipailenko menneitä? Jep. Olisi hyvää ja kunnioitettavaa, että tästä asiasta voitaisiin puhua. Alkoholimyynnin verotuotot ovat noin 2 miljardia euroa ja alkoholihaittojen tuomat kulut noin 6 miljardia euroa. Asia ei ole mustavalkoinen, mutta ehdottomasti merkittävä keskustelun aihe. Tänäkin vuonna Suomessa noin 2000 ihmistä kuolee alkoholiperäisiin syihin. Keskusta oli oikeilla jäljillä, vain ajoitus oli heille hankala. Kori on kaappissa, sen voisi nostaa pöydälle uudestaan vaalien jälkeen.

kategoriassa Kirjoitukset 2179 0
0

Espoon kaupunginjohtaja antoi talousarvioesityksensä 30.10.2014. Esityksessä ihmetyttivät isot leikkaukset lapsiperheiltä. Leikkaukseyt kohdistuivat perhepalveluihin ja espoo-lisän leikkaamiseen. Valtuustoryhmien puheenjohtajat aloittivat kaupunginjohtajan esityksen pohjalta talousarvioneuvottelut 11.11.2014. Neuvotteluiden tulos viedään valtuustoryhmiin hyväksyttäväksi ja valtuuston talousarviokokoukseen.

Valmistelin huolella omat muutosesitykseni. Niistä keskeisimmät olivat: Espoolisän säilyttäminen ennallaan, Espoon seurakuntayhtymän perheaisiankeskuksen ja kaupungin kumppanuussopimuksen jatkaminen, resursseja perhetyön varhaiseen puuttumiseen, vanhuspalveluihin, omaishoitoon, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, nuortenpalveluihin. 

Ilokseni voin todeta, että esitykseni saivat tukea myös muilta poliittislta ryhmiltä, joilla oli samansuuntaisia esityksiä. Esitykseni olivat koknaisarvoltaan noin 9 miljoonaa euroa, non 0.5 promillea Espoon 2 miljardin talousarviosta.

Esitykseni siitä, että Talousarviokirjaan tulee merkintä siitä, että kaupunki turvaa vähävaraisille rukokajakelua järjestävien yhdistyksien toiminnan, meniläpi ja on vuoden 2015 kirjassa. Samoin lisäykseni asunnottomien päiväkeskuksen toiminnan jatkamisesta, tuli talousarviokirjaan.

Lopulta ryhmänjohtajien lisäysesityksiä hyväksyttiin kompromissina kaupunginjohtajan esitykseen 5.5 miljoonaa euroa. Kaikki ryhmät allekirjoittivat neuvottelusopiumuksen.

kategoriassa Kirjoitukset 2764 0
0

Olen jälleen neljän vuoden tauon jälkeen käytettävissä eduskuntavaaleissa 2015, jos Espoon KD ja Uudenmaan piiri niin päättävät. Asiasta kertoi ensimmäisenä KD-lehti, jonka hauska juttu asiasta ohessa. Haastattelun teki Kristiina Kunnas.

Kristiina Kunnas

Mahtaako kokenut politiikan konkari Antero Laukkanen olla vanha sotaratsu? Sellainen, joka ei taistelun kumun kuullessaan voi olla paikoillaan, vaan kaviot alkavat väkisin kaapia maata.

– Ehkä sitten olen, Antero naurahtaa omaan tarttuvaan tyyliinsä.

– Mutta kauan minä kyllä mietin, lähtisinkö jälleen ehdolle.

– Näin tasapainoinen ja rento olo ehdokkuuteni suhteen mulla ei ole koskaan ollut.

Mikä sitten vahvisti päätöksen?

– Varmaan tämä puolueen yleinen tila sen sai aikaan. Meidän hyvästä työstä huolimatta Kristillisdemokraattien kannatus laahaa. Meidän työ ei näy kannatuksessa.

– Nyt tarvitaan kaikki voimat liikkeelle. Valittaminen pitää lopettaa.

Antero toivoo, että hänen ratkaisunsa saisi muutkin mukaan.

– Nyt porukalla talkoisiin puhumaan hyvää omasta puolueestamme ja miettimään positiivia ajatuksia ja tavoitteita!

Antero Laukkasen mielestä Kristillisdemokraatit ovat olleet esimerkillisiä kantaessaan hallitusvastuuta näin vaikeassa tilanteessa.

– Mutta me myös maksamme kaikkein kovinta hintaa tästä kannatuksessamme.

– Toivon, että minun panokseni ja mukaan lähtemiseni voisi olla rohkaisemassa uusia kannattajia meille. Ei mennä valitus edellä, vaan positiivisesti.

Vuoden positiivisimmaksi espoolaiseksi 2012 valitun Anteron nauru on omintakeinen ja tarttuva. Hän tietää sen itsekin.

– Voisipa mun naurua nauhoittaa vähän lehden sivuille, se olisi paras piristys.

Hän uskoo kannustuksen ja rohkaisun voimaan.

– Ei kukaan nosta KD:tä ellei oma väki nosta! Nyt ei vaihdeta  puoluetta, vaan nyt laitetaan kaikki likoon ja ryhdytään töihin.

Oli vaalien jälkeen vallassa mikä tahansa koalitio, Anteron mielestä KD kuuluu siihen.

– Meitä tarvitaan tulevassakin hallituksessa.

– Meillä on korkea työmoraali ja teemme hyvin työmme. Nyt ei kenenkään pidä astua rivistä ulos vaan riviin sisään.

Suomi on ehdottomasti sodanjälkeisen aikansa vaikeimmassa rakennemurroksessa. Tämä on Anteron vankkumaton mielipide.

– Vanhusten määrä kasvaa, valtio myy yritykset pois ja yrityksiä lähtee Suomesta. Jos ei saada laajaa yhteiskuntasopimusta aikaan, tilanne on mahdoton. Ei Eurooppa nosta Suomea, ei mikään muukaan nosta Suomea.

– Suomalaisten on itse nostettava itsensä, hän väittää.

– Muutos voi tarkoittaa palkkojen tarkistamista ja työelämän sekä palvelujen uudelleenjärjestämistä. Peruspalvelut on hoidettava maanlaajuisesti hyvin, mutta hyvinvointia maksimoivat palvelut pitää pohtia uudelleen. On osattava päättää, voivatko kunnat ja valtio niitä enää tarjota.

– Ja jolleivät yritykset ala investoida, ei työpaikkoja synny.

– Haluan nähdä yritykset talkoissa mukana, investoimassa Suomeen, jotta työ säilyy työtä ja voidaan kehittää uusia tuotteita.

Antero on ollut puolueessa jo vuodesta 1983. Luottamustoimia on ollut useita, kaupunginvaltuutettunakin hän on jo neljättä kautta.

56-vuotias pastori on vaimonsa kanssa kaksin, kun aikuiset lapset ovat maailmalla ja omillaan.

– Haastan omalla mukaan lähtemisellä koko puolueen kenttää.

– Nyt jos koskaan Kristillisdemokraatit: Purjeet ylös!

kategoriassa Kirjoitukset 3662 0
0

Eilen istuin Finlandiatalossa kuuntelemassa kolmea "viisasta naista", ministereitä, jotka painostivat pääkaupunkiseudun kuntia yhteen. Ei enää porkkanoita, vaan pelkkää keppiä.

kategoriassa Kirjoitukset 2779 0
0

NYT SE ALKAA - KAIKKIEN AIKOJEN KAMPANJA!

Tule mukaan tekemään poliittista historiaa. Näytetään koko Espoolle ja Suomelle, että me haluamme INHIMILLISEMMÄN Espoon. Muutetaan Espoon tulevaisuus. Sinä pystyt siihen, me pystymme siihen. Tämä on kansanliike Hyvän puolesta: Hyvän lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja arvokkaan vanhuuden puolesta. Arvomme vaativat sitä, ettemme ole hiljaa. Tule mukaan tiimiini. Ota yhteyttä laukkanen.antero@gmail.com

kategoriassa Kirjoitukset 2593 0
0

Näin otsikoi Iltalehti eilen. Koko pääkaupunkiseudulla on päiväkodeissa liian vähän henkilöstöä. Espoossa alle 20 %:ssa päiväkodeista on riittävästi henkilöstöä. Kun tarkasteluun lisätään vielä se tosiasia, että henkilöstöstä osa on vailla minkäänlaista koulutusta tehtävään, on päiväkotien turvallisuusriski merkittävä. Tilanne on jatkunut jo useita vuosia samanlaisena.

Espoolaisten vanhempien olisi syytä nousta kapinaan ja vaatia parempaa, sillä rahasta se ei Espoossa ole kiinni. Vanhempien tulisi vaatia valtaapitävien johtavien puolueiden päättäjät tilille. Talousarvio toisensa perään he enemmistöpäätöksillä alibudjetoivat perhepalvelut. Kysymys on kuitenkin alle 10 miljoonasta eurosta. Yksi loistava tapa korjata tilanne, on espoolisän nostaminen tuntuvasti nykyisestä 219 eurosta vaikka 350 euroon, ja laajentaa tuki koskemaan yli 3-vuotiata. Näin tehden kaupunki maksaisi vain hoidosta, ei seinistä. Korotus on pieni summa verrattuna siihen, että yksi hoitopaikka maksaa kaupungille keskimäärin 1.200 euroa kuukaudessa. Tätä tulen esittämään.

kategoriassa Kirjoitukset 2504 0
0

Huomenna vietetään valtakunnallista asunnottomien yötä. Olen yksi järjestäjien edustajista Espoossa järjestettävässä tapahtumassa, johon Presidentti tulee sytyttämään asunnottomien yön tulet.

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2514 0
0

Helsingin Sanomat on aina väittänyt olevansa puolueeton lehti. Näinhän ei ole koskaan ollut, eikä tule olemaan. Lehdellä on selkeitä poliittisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä saimme jälleen näyttöä eilisessä sanomatalon Kuntatori 2012 tapahtumassa. Kuntauudistuspaneeliin ei ollut pyydetty edustajaa Kristillisdemokraateista eikä RKP.ltä, molemmat hallituspuolueita.

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2608 0
0

Perussuomalaiset muuttivat Suomen poliittista käyttäytymistä, koska korostavat konservatiivisia arvoja, näin esittää Tampereen yliopiston sosiologian professori Risto Heiskala, eduskuntavaalien jälkeen. Hän toivoo, että yhä useammat puolueet alkaisivat ”harrastamaan” arvopolitiikkaa. Niin minäkin toivon. Tosin yhtä suuri ihme kuin perussuomalaisten vaalivoitto, on se, että media vihdoinkin kertoi mitä joku puolue ajattelee. Soini pakotti median siihen.

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2562 0
0

Kun ihminen päätää asettua ehdolle julkiseen luottamustehtävään, se ei yleensä tapahdu hetken miellijohteesta, vaan siihen liittyy jokin syy ja tavoite. Näin minäkin aikoinani prosessoin. Pastorina, olen ihmisten kautta, heitä kuunnellessa tutustunut Espoon niihin kasvoihin, joista ei yleensä tehdä mainoksia, vaan niistä haluttaisiin vaieta. Minä en halua, minä haluan puhua ja vaikuttaa. Kun aloitin valtuustossa 2001, saivat vähävaraisia auttavat yhdistykset tukea kaupungilta 500 euroa. Aloitteestani kaupungin strategiaan tehtiin kirjaus: Kaupunki turvaa ruoka-apua antavien yhditysten toiminnan. Nyt avustus on vuosittain noin 50.000 euroa. Järjestöt voivat nykyisin tarjota työtä vuosittain noin 15-30 työeläämään kuntoutujalle, vankilasta vapautujalle ja nuorelle syrjäytyneelle. Aloitteestani kaupungin arvoihin on lisätty Kristilliset arvot osana kestävää kehitystä. Myös hoitohenkilökuntaa on esityksestäni tullut lisää, vaikka ei vielä riittävästi. Niin paljon on tehtävää, juuri peruspalveluiden hyvän kuntoon laittamiseksi. 

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2596 0
0

Millainen tulevaisuus on kaupungilla, joka päättää luopua kristillisestä perinnöstään? Espoon strategian arvoissa on todettu, että osana kestävää kehitystä kaupunki kunnioittaa kristillistä perintöä. Tämä on ollut merkittävä maininta. Se ei ole uskon tunnustus, vaan osoitus siitä, että ymmärrämme ja arvostamme niitä juuria, joista Espoo on kehittynyt ja kasvanut. Arvostamme sitä työtä, jota kaikki Espoolaiset seurakunnat ovat vuosisatoja tehneet ja yhä tekevät. Uusi kaupungin strategia Espoo-tarina, ei ole halunnut säilyttää Espoon arvoissa mainintaa kristillisen perinnön kunnioittamisesta. Tämä on suuri virhe. Espoo-tarinaa varten pyydettiin kaupunkilaisilta palautetta ja näkemyksiä. Kymmenet eri seurakuntien pastorit ja vaikuttajat lähettivät samansisältöisen viestin virkamiehille, jossa pyydettiin säilyttämään kaupungin arvoissa lause kristillisen perinnön kunnioittamisesta. Miksi näitä näkemyksiä ei otettu huomioon? Asiaa kysellessäni sain vastauksen: ”Nämä viestit jätettiin huomiotta, koska ne näyttivät olleen ”monistettuja” näkemyksiä.”. Kysyn, onko joku mielipide tai pyyntö huono ja hyljättävä, jos sitä pyytää useampi henkilö? Eikö se juuri kerro näkemyksen tärkeydestä? Onko väärin, että sadat seurakuntien työntekijät haluavat tuoda saman sisältöisen viestin päättäjille?

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2644 0
0

Nuoren elämä Suomessa on tehty vaikeaksi. Ei ole riittävästi opiskelupaikkoja. Ei pääse kouluterveydenhoitajalle silloin kun pitäisi. Ei pääse töihin. Ei voi vuokrata asuntoa, kun ei oo siihen varaa. Vanhemmat ei oo koskaan tavattavissa, kun ne rakentaa uraa tai on niin päissään, ettei niille voi puhua mistään. Onko näin, näin on. Ha haa, jotain sentään saa tehdä, saa syrjäytyä. On mahtavaa olla nuori ja Suomessa.

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2395 0
0

Huomenta koko maailma ja erityisesti Espoo!
Olipas se yö. Jaoin lappuja ja puhuin unissani ihmisten kanssa. Kyllä vaalit ovat kokonaisvaltainen kokemus, ainakin minulle. Nyt on päässä sellainen "humiseva harju" olo. Sydämessä olo on kiitollinen ja nöyrä. 

Lämmin kiitos kaikille huikeasta äänimäärästä ja tuesta ja työstä onnistumisen hyväksi. Ei nämä tällaiset äänimäärät tule itsestään, vaan monen asian kautta. KIITOS.

Nyt olisi vielä yksi pyyntö. On kampanjan laskujen maksamisen aika ja minulla on vielä viikko luvallista rahankeräysaikaa. Lahjoituksen voi tehdä KD-Espoon tilille: KD-Espoo, tilinumero FI89 14783000 7200 24, viite 1025. Kiitos kun olet mukana.

kategoriassa Kirjoitukset 2332 0
0

Mitä meistä on tullut, kun rakenteet ovat ihmisiä tärkeämpiä. Kun kiskot, teatteritalot, mammuttimaiset hankkeet, ovat enemmän kuin arvokkaan vanhuuden antaminen, tai nuorten hätään vastaaminen? Espoo! Vaihdetaan päättäjiä.

Jatka lukemista
kategoriassa Kirjoitukset 2347 0
0

RAKENNETAAN YLLÄTYSTÄ! Ajattele uutista: "Espoon vaalien suurin yllättäjä on KD:n Antero Laukkanen, joka sai yli 5000 ääntä. Tämä on mahdollista, se vaatii uskottavan ehdokkaan, työtä ja varoja. Ehdokas on iskussa, työtä tehdään rajusti, vain rahat puuttuvat. Näin voit lahjoitta kampanjaan: KD-Espoo, tilinumero FI89 1478 3000 7200 24, viite 1025, viesti Laukkanen. KIITOS! Olet mukana Missiossa.

kategoriassa Kirjoitukset 2374 0
0

Blogiarkisto

Minun lupaukseni

Suomi on 2019 sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, yrittäjäystävällisempi, turvallisempi ja kokonaisveroaste on keventynyt.

 1. Peruspalvelut kuntoon, uusi välittämisen kulttuuri
 2. Perusturvan nostaminen kohtuulliselle tasolle.
 3. Terveyspalveluiden saatavuus paranee.
 4. Kokonaisveroaste on laskeva ja ostovoima nouseva.
 5. Työllistymisen esteitä on poistettu.
 6. Alle 25 -vuotiaiden työllistyminen paranee.
 7. Pyörät pyörimään: Valtio perustaa ”Infra Oy:n” suurien kansallisten investointien käynnistämiseen: Tieverkon ja siltojen parantaminen, ratahankkeiden toteus. Työtä syntyy ympäri Suomea.

Lue lisää >>