Antero

Antamalla äänesi minulle, saat kokeneen poliittisen osaajan, jonka toimissa ovat inhimillisyys ja kristilliset arvot läsnä.

MIKSI minua pitäisi äänestää?

 • Siksi, että Suomi olisi inhimillisempi, terveempi ja sen peruspalvelut olisivat paremmassa kunnossa, kuin ne nyt ovat. Suomi olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja kaikista pidettäisiin huolta.
 • Siksi, että olen kokenut osaaja ja vaikuttaja politiikassa, joka pystyy viemään asioita eteenpäin ja on yhteistyökykyinen. Korotan äänesi!
 • Siksi, että entisenä yrittäjänä ymmärrän yrittämisen vaativuuden ja miten yrittämisen edellytyksiä voidaan parantaa.
 • Siksi, että myös kristittyjen ihmisoikeudet niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti huomioidaan Suomen poliittisessa päätöksenteossa.
 • Siksi, että kristillisten koulujen toimintaedellytykset turvataan osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

Nykyiset luottamustoimet:

 • Kansanedustaja 2015-
 • Espoon kaupunginvaltuutettu 2001-2016,
 • Tarkastuslautakunnan jäsen 2001-2016 
  (varapuheenjohtaja 2005-2008).
 • Valtuustoryhmän puheenjohtaja 2001-2016
 • Ulkoministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan
  jäsen (IONK) 2012-
 • HOK-Elannon hallintoneuvoston jäsen 2012-2019
 • Uudenmaan maakuntaliiton maakuntavaltuuston
  jäsen 2005-2012
 • Espoon päihdeasiain neuvottelukunnan jäsen 2011-2014
 • Suomen Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen 2010-2013

Muut toimet:

 • Hyvä Arki ry, halllituksen puheenjohtaja
  (vähävaraisten auttamisjärjestö)
 • Espoon Ankkurin ohjausryhmän jäsen
  (päihderiippuvaisten päiväkeskus)
 • Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) hallituksen jäsen 2011-2016
 • Kristittyjen ihmioikeusryhmän jäsen (Krio, SEA)
 • Christian Political Foundation for Europe (CPFE) Board Member

Miksi Kristillisdemokraatit?

Olen valinnut puolueekseni Kristillisdemokraatit siksi, että sen ytimessä ovat ihmisarvon kunnioitus, lähimmäisyyteen kannustaminen, perheiden tukeminen ja ihmisläheisyys päätöksenteossa. Sen arvoperusta nousee kristillisestä maailmankuvasta, jossa kaikilla on yhtäläinen oikeus elämään, sivistykseen, työhön ja arvokkaaseen vanhuuteen.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ei rakennu yksistään ulkonaisesta hyvinvoinnista, kuten hyvästä taloudellisesta asemasta, vaan se edellyttää sisäistä tasapainoa, ihmisten keskinäistä huolenpitoa ja toimivia ihmissuhteita. Huolimatta keskimäärin hyvästä taloudellisesta tilanteesta, maassamme ovat lisääntyneet monet henkiset ja sosiaaliset ongelmat ja niiden seurauksina masennus, mielenterveyden häiriöt, yksinäisyys, päihteiden käyttö, ihmisten välisten suhteiden rikkoutumiset.

Liiallisen aineellisen tuloshakuisuuden sijaan on korostettava kestävien arvojen merkitystä. Kristilliset arvot takaavat edelleen parhaiten elämän säilymisen, luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen turvallisuuden.

Kristillisdemokraatit haluavat huolehtia peruspalveluista ja hyvinvointipalveluista sekä kannustaa ihmisiä omaan yrittämiseen ja vastuunkantoon. Huoltosuhteen heikkeneminen luo edelleen paineita peruspalveluiden ha hyvinvointipalvelujen rahoittamiselle sekä työvoiman riittävyydelle. On luotava uusia työpaikkoja toteuttamalla sellaista julkisen talouden politiikkaa, joka lisää niin julkisen sektorin, yritysten, kuin kolmannen sektorinkin mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää.

Näin arvomme ilmenevät.

 • Lähimmäisyhteiskunta on kestävä ratkaisu. Ihminen on rakenteita tärkeämpi. Päätökset tulee tehdä asukkaita kuunnellen, palveluiden tulee olla lähellä ja kaikkien saatavilla.
 • Raha ei lisää hyvinvointia, jos arvot ovat pielessä. Verotuloilla on ensin katettava hyvät ja oikea-aikaiset peruspalvelut. Esimerkiksi Espoon talouden ylijäämä on ollut viideltä viimeiseltä vuodelta yli 200 miljoonaa euroa, kuitenkaan nämä rahat eivät ole päätyneet peruspalveluiden puutteiden poistamiseen. Edelleen sairaaloista puuttuu varusteita ja hoitajia. Potilaspaikkoja ei ole riittävästi. Terveyskeskuspalvelut ovat huonontuneet. Urheilukentiltä puuttuvat pukukopit, nuorisotiloja on liian vähän. On alueita, joissa päivähoitoa ei pystytä järjestämään riittävää määrää. Nämä puutteet kertovat jotain niistä arvoista, joilla päätöksiä tehdään. Verotulot on ensisijaisesti käytettävä hyvien peruspalveluiden tuottamiseen.
 • Pidetään luokkakoot kohtuullisina. Suuri oppilasryhmä maksaa enemmän kuin pieni, sillä liian suuret oppilasryhmät lisäävät erityisopetuksen tarvetta.
 • Oikea-aikainen hoito on kaikkien etu. Jokainen ennalta ehkäisevä toimi terveyspalveluissa tuo säästöjä. Riittävien resurssien takaaminen hoitopalveluihin, tuo säästöjä. Pidentynyt odotus sairaudenhoitoon lisää kuluja ja tuottaa uusia sairauksia. 
 • Vähävaraisten auttaminen on säästöä parhaimmillaan. Syrjäytyminen voidaan ehkäistä kokonaan, oikea-aikaisella avulla ja varhaisella puuttumisella. Toimeentulotuen saannista on tehty niin monimutkaista, että se lisää yhteiskunnan syrjäytyneiden määrää ja pysyviä kuluja. Vähävaraisia auttavien järjestöjen toiminnan turvaaminen, on tehokkainta syrjäytymisen seurauksien hoitamista. 
 • Yhteiskunnassa moraali tarkoittaa yhteisen edun ja siihen liittyvän oikeudenmukaisuuden tavoittelua. Kristillinen moraali ei ole yksittäisen ihmisen hyvyyttä, vaan koko yhteiskuntaa kantava voima. Markkinataloudessa olemme edenneet jo niin pitkälle, että syntynyt moraalinen velka on alkanut erääntyä maksettavaksi, kansantalouksien romahtaessa. Mikään markkinatalous ei toimi ilman kohtuullisuuden ja ohjauksen periaatteita. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan rakentaa uudestaan, jos moraalin merkitys perustana tunnustetaan.

Antamalla äänesi minulle, ovat inhimillisyys ja kristilliset arvot läsnä päätöksen teossa.

Minun lupaukseni

Suomi on 2019 sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, yrittäjäystävällisempi, turvallisempi ja kokonaisveroaste on keventynyt.

 1. Peruspalvelut kuntoon, uusi välittämisen kulttuuri
 2. Perusturvan nostaminen kohtuulliselle tasolle.
 3. Terveyspalveluiden saatavuus paranee.
 4. Kokonaisveroaste on laskeva ja ostovoima nouseva.
 5. Työllistymisen esteitä on poistettu.
 6. Alle 25 -vuotiaiden työllistyminen paranee.
 7. Pyörät pyörimään: Valtio perustaa ”Infra Oy:n” suurien kansallisten investointien käynnistämiseen: Tieverkon ja siltojen parantaminen, ratahankkeiden toteus. Työtä syntyy ympäri Suomea.

Lue lisää >>